ประกาศและดาวน์โหลดเอกสาร

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

PSUSP ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์