ประกาศและดาวน์โหลดเอกสาร

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักออกแบบ

PSUSP ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักออกแบบ

PSUSP ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักออกแบบ New !

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม New !

PSUSP ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม New !

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

PSUSP ประกาศรับสมัครงาน หมดเขตรับสมัคร !

PSUSP เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง "นักออกแบบ" New !

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 อัตรา

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 อัตรา