ห้องปฏิบัติการ

บริการวิเคราะห์ทดสอบ

ขั้นตอนการให้บริการ

ช่องทางติดต่อห้องปฎิบัติการ

หากคุณต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อ CUSTOMER SUPPORT ได้ในเวลาทำการ ผ่านช่องทางของเรา ดังนี้