ประกาศและดาวน์โหลดเอกสาร

PSUSP ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ

PSUSP ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ 1 เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ

PSUSP ประกาศรับสมัครงาน

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักออกแบบ

PSUSP ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักออกแบบ

PSUSP ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักออกแบบ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

PSUSP ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม