ประกาศและดาวน์โหลดเอกสาร

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักออกแบบ

PSUSP ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักออกแบบ

PSUSP ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักออกแบบ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

PSUSP ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

PSUSP ประกาศรับสมัครงาน

PSUSP เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง "นักออกแบบ"

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 อัตรา

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 อัตรา