นวัตกรรมพร้อมใช้

📢📢 การเตรียมสารสกัดเฟิร์นไซโคลซอรัสเทอร์มิแนนส์ แบบใหม่ที่ช่วยให้ได้สารสกัดอินเตอร์รับตินเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า

🔖ผลงานเรื่อง กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเฟิร์นไซโคลซอรัสเทอร์มิแนนส์ ที่มีอนุพันธ์อินเตอร์รับตินในปริมาณสูง

✅สารสกัดสีอ่อนลง

✅ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์

📍สนใจติดต่อ ขออนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัย

คุณเพชรดา สัตยากูล

✉️e-mail :phetrada.sk@gmail.com

☎️ Tel: 074-859515 หรือ 083-532-9596

Share: