ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣อว.ม.อ. ต้อนรับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประชาบำรุง ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้วยนวัตกรรม 👍

📌วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับ บุคลากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประชาบำรุง ในกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้วยนวัตกรรม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ จ.สงขลา

📌โดยภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้วยนวัตกรรม” โดย ตัวแทนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  รวมถึงการบรรยาย “เทคโนโลยีด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การรับรองมาตราฐานชุมชน” โดย ดร.อธิราชย์ เริงณรงค์ นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยทางกลุ่มวิสาหกิจได้มีการผลิตขนมโรตีกรอบ และผลิตภัณฑ์ข้าวสารเพื่อสุขภาพ สู่การขอรับรองมาตรฐานชุมชน

📌 จากนั้น ได้มีการเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ชมวิวชั้นดาดฟ้า ระแนงไม้ยางนา และนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (STSP Innomart)  

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK 

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: