ข่าวสารและกิจกรรม

📢📢 เชิญชวนนิสิต นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการธุรกิจ

สิ่งทอและแฟชั่น ร่วมกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอร่วมสมัยด้วยนวัตกรรมและประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในงานมหกรรมส่งเสริม

การใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสหวิทยาการ (อว.แฟร์: SCI POWER FOR FUTURE THAILAND) ”


🎊 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์แนบ https://forms.gle/u1WoN59b44x9aiUR7


✨🌟 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 และนำเสนอผลงานเข้ารอบตัดสินการประกวด ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์


#อว #กระทรวงอว #stiotopbymhesi #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #MHESI #กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #thailand #Thailand2024 #อวส่วนหน้า

#TechnoMart

#ThaiVilageProduct

Share: