ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣ITAP ดัน กลุ่มเกษตรกรสวนปาล์ม รับใบรับรองมาตรฐาน RSPO🌴

📌วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย องค์กร Roundtable on Sustainable Palm Oil หรือ RSPO จัดงาน RT 2023 an event by RSPO Independent Smallholder Certificate Handover Ceremony โดยมีพิธีมอบใบรับรองให้กับกลุ่มเกษตกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานของ RSPO 

📌โดยกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดชุมพร จำนวน 2 ราย ได้เข้ารับใบรับรองในครั้งนี้ ได้แก่ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด และ สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด โดยมี ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์  พิมพา เป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึง ITAP สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้เกิดการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK #STSP

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: