ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣 CEO พบปะบุคลากร (We Are Spark) ครั้งที่ 4 / 2566 ตอน ไอเราก็ใกล้ปิดปีงบแล้วด้วยสิ...ว้าวุ่นเลยทีนี้ 👍

📌วันที่ 28 กันยายน 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักงานกลางและฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “CEO พบปะบุคลากร” ตอน  ไอเราก็ใกล้ปิดปีงบแล้วด้วยสิ...ว้าวุ่นเลยทีนี้ ณ ห้องประชุม SPARK อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา

📌โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากร ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารและบุคลากร มาร่วมแชร์และแบ่งปัน ประสบการณ์ แนวทางการทำงาน รวมถึงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ (CEO Sharing) และแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ การทำงาน และศึกษาดูงาน ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดย นายภัทรวุฒิ อินทุเศรษฐ เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

📌อีกทั้งการเพิ่มเติมความรู้ เรื่อง การแนะนำโรคจาการทำงานและโรคจากการประกอบอาชีพ โดย นางสาวปิโยรส บุณยรัตน์ เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสนุกๆ “เกมส์คำต้องห้าม” เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่บุคลากรในอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

⛰อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: