ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣 อว.ม.อ. แหล่งเรียนรู้และเปิดประสบการณ์นักศึกษา👍👍

📌 วันที่ 27 กันยายน 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภายใต้กิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุม Science Stone อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา

📌โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายแนะนำบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาผู้ประกอบการ โดย ตัวแทนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รวมถึง การบรรยายพิเศษ “การจดเครื่องหมายการค้า” โดย คุณธิปไตย ศรีนวลขาว จากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และ บริการด้านการออกแบบเพื่อการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดย คุณสุภาพร ช่อเรืองศักดิ์ จาก ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ 

📌นอกจากนี้ ยังเปิดประสบการณ์ให้นักศึกษาด้วยการเยี่ยมชมบูทนิทรรศการผลงานวิจัย ด้านยางพารา ในงาน Rubber Innovation Matching Day ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการจับคู่ธุรกิจ ภายใต้โครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program Batch 3 จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ชมวิวชั้นดาดฟ้า ห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ รวมถึงนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (STSP Innomart)

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK #STSP

#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Share: