ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣หากท่านกำลังมองหาผลงานเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ สามารถเข้าดูผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมขออนุญาตใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ที่ http://licensingpsu.com/

Share: