ข่าวสารและกิจกรรม

อว.ม.อ. ร่วม กอ.รมน.

หารือแนวทางการใช้ผลงานวิจัยแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้


    วันที่ 2 มิถุนายน 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย คุณจริยา คำแหง ผู้จัดการอาวุโส ต้อนรับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นำโดย พล.ต.พัลลภ รัตนอุดม ผอ.สพร.กอ.รมน. ภายใต้กิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

    โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้มีการหารือแนวทางการเชื่อมโยงการเป็นที่ปรึกษาในการทำงานวิจัยร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ อีกทั้งความร่วมมือในการใช้ผลงานวิจัยแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

    ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการและภาคเอกชน ได้แก่ ชั้นดาดฟ้า พื้นที่บริการสำนักงานแก่ภาคเอกชน ห้องปฏิบัติการ Food maker space และ Pilot plant รวมถึง นิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ STSP Innomart

Share: