ข่าวสารและกิจกรรม

3 มิถุนายน 2566 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Share: