ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣สัมภาษณ์สดๆ 

กับ "กิจกรรมวิ่ง ThaKham Trail"🎤🏃🏻‍♀️

👉โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในรายการ Mcot talk

📻ทางสถานีวิทยุ อสมท.สงขลา Fm 9ุ6.50 MHz.

🗓วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 - 15.00 น.

---------------------------------------------------

#ท่าข้ามเทรล #thakhamtrail #องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม #องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

#วิ่งเทรล #วิ่งภาคใต้ #งานวิ่งภาคใต้ #งานวิ่งสงขลา #จังหวัดสงขลา #วิ่งเทรล #วิ่งเทรลภาคใต้

#อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK #STSP

Share: