ข่าวสารและกิจกรรม

📣📣รับฟังการสัมภาษณ์สดๆ🎤🎤

🏃🏻‍♀️กิจกรรมวิ่ง ThaKham Trail🏃🏻‍♀️

👉โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

🗓วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.15 - 11.00 น.

📻ทางสถานีวิทยุ Smart Radio Fm 104 MHz.

---------------------------------------------------

#ท่าข้ามเทรล #thakhamtrail #องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม #องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

#วิ่งเทรล #วิ่งภาคใต้ #งานวิ่งภาคใต้ #งานวิ่งสงขลา #จังหวัดสงขลา #วิ่งเทรล #วิ่งเทรลภาคใต้

#อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้

#PSUSCIENCEPARK #STSP

Share: