ข่าวสารและกิจกรรม

กลับมาอีกครั้งสำหรับ ทุนสำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 🎓💡

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อรับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ และทดสอบตลาด วงเงินสนับสนุน 1,500,000 บาท ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2566 (TED Youth Startup 2023) โปรแกรม proof of concept (POC) 🚀


🌟 ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทาง PSU-BIC สิ่งที่ผู้ขอทุนจะได้รับ 🌟

✅ได้รับคำปรึกษาแนะนำการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการซ้อมนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญ

✅ มีพี่เลี้ยงทางธุรกิจคอยให้คำแนะนำและดูแลตลอดทั้งโครงการ

✅โอกาสได้รับคัดเลือกเข้าสู่การบ่มเพาะธุรกิจฯ

✅โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากโครงการต่าง ๆ


📝คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี

2. จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย และมีการถือครองหุ้นในกิจการมากกว่าร้อยละ30 และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


📌ยื่นสมัครโครงการ ได้ที่ 👇🏻👇🏻https://forms.gle/whFuH4XGeNbs5f9K9

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566


☎️สอบถามเพิ่มเติม

PSU-BIC TED FELLOW

อีเมล : psubic.fellow@gmail.com

โทรศัพท์ : 081-957-5851 , 074-859-519 

Share: