หลักสูตรอบรม

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.ม.อ.)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “มาตรฐานฮาลาลและขั้นตอนการยื่นขอการรับรอง”

ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 สำหรับ ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ ในการวางระบบและการจัดการด้านฮาลาล และการเตรียมการในการขอยื่นรับรองมาตรฐาน และขั้นตอนการตรวจสอบ อุตสาหกรรมที่มีการขอรับรองฮาลาลแต่ละประเภท

 

วิทยากรโดย : นายสมาท เหตุหาก  นายอับดุลราซัค หมีนยะลา

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสงขลา 

  หัวข้อที่น่าสนใจ

           บทบาทของผู้ประกอบการในการวางระบบและการจัดการด้านฮาลาล

           ความสำคัญของมาตรฐานในการผลิตสินค้าและการส่งออก

           การเตรียมเอกสารและการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน

ขั้นตอนการตรวจสอบ อุตสาหกรรมที่มีการขอรับรองฮาลาลแต่ละประเภท

 สนใจลงทะเบียนฟรี !!! ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/1UCVP2tqrMUNAsk4O3QXoaratzgR2IPkbGLZPIgJwHEg/edit

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

คุณนูรซากีน๊ะ  (คุณสา) โทร. 088-783-8523 หรือ 074-859-522


  • อาจารย์ผู้สอน
    นายสมาท เหตุหาก และนายอับดุลราซัค หมีนยะลา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสงขลา
  • เปิดรับสมัคร
    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด)
Share: