หลักสูตรอบรม

  • อาจารย์ผู้สอน
    ดร.ธิดารัตน์ โกมลวานิช ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและน
  • เปิดรับสมัคร
    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด)
Share: