หลักสูตรอบรม

PSU-BIC เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมWorkshop อบรม “กระบวนการหมักโกโก้ให้ได้คุณภาพ” โดยวิทยากรพิเศษ คุณประเสริฐ ไกนอก (ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว) ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

🗓️วันที่ 25-26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

📍วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร ๙ เดินตามพ่อ

สมัครได้ที่ https://shorturl.asia/oE4Fp

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

☎️074-859-518-9 , 081-957-5851 (เรวดี)

  • อาจารย์ผู้สอน
    คุณประเสริฐ ไกนอก (ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว)
  • เปิดรับสมัคร
    วันนี้ - 22 เมษายน 2566 เท่านั้น
Share: