หลักสูตรอบรม

📣 เปิดรับสมัคร #อบรมออนไลน์ (Online)

"การเพิ่มโอกาสทางธุริจด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่ไม่ใช้ความร้อน ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแรงดันสูงพัลส์ (Pulsed Electric Field, PEF)"

.

‼️ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย‼️

.

หัวข้อการอบรม

✅ เทคโนโลยี PEF และความโดดเด่น

✅ หลักการของเทคนิคสนามไฟฟ้าแรงสูงพัลส์

✅ เทคนิคการใช้เครื่อง PEF และการศึกษาสภาวะการใช้งานเครื่อง

✅ ผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

✅ การประยุกต์ใช้ PEF ในอุตสาหกรรมอาหาร

.

🗓️ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (เวลา 8.30-16.30 น.)

📌 ผ่านทาง Zoom และ Live Facebook : ห้องปฏิบัติการ การทดสอบและโรงงานต้นแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ (ไม่จำกัดจำนวน)

.

👉 ลงทะเบียนได้เลย คลิก https://forms.gle/zgN39av5Y5nzXWZEA

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook : https://www.facebook.com/LTP.PSUsciencepark 

โทร 080-546-7575

  • อาจารย์ผู้สอน
    ผศ.ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ คุณกฤษฏ์ ลาชโรจน์ จากบริษัท ทีซัส เฟบ
  • เปิดรับสมัคร
    วันนี้ - 8 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
Share: