หลักสูตรอบรม

📣📣 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อว.ม.อ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ "Professional Patent Drafting เทคนิคการร่างคำขอสิทธิบัตรอย่างมืออาชีพ" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการร่างคำขอสิทธิบัตรที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบคำขอสิทธิบัตรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

📆 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม SPARK อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธิปไตย ศรีนวลขาว E-mail : tippatai.s@gmail.com หรือ โทร. 0-7485-9516 

✍️ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มกราคม 2566 สามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://kyl.psu.th/vEiHwhZsL (รับจำนวนจำกัด หากผู้สมัครครบตามจำนวนจะปิดรับสมัครก่อนกำหนด) แล้วพบกันนะครับ 😀😀

  • อาจารย์ผู้สอน
  • เปิดรับสมัคร
    วันนี้ - 20 มกราคม 2566 เท่านั้น
Share: