หลักสูตรอบรม

กิจกรรม IDEA TANK IDEA TALK  ครั้งที่3 

ในหัวข้อ "Craft Beer" สุนทรียเพื่อการดื่ม 🍺✨

.

กิจกรรมบรรยาย และ Workshop สำหรับ...

✔ ผู้ที่สนใจอยากศึกษาความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และกระบวนการผลิตคราฟท์เบียร์

✔ เพื่อเปิดประสบการณ์และทำความเข้าใจรสชาติ จากการชิมคราฟท์เบียร์แต่ละประเภท

✔ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของ  "Craft Beer" สุนทรียเพื่อการดื่ม

.

วิทยากร : คุณอินทรัตน์  แสงอุไร

จาก แบรนด์หรอยเบียร์ (Roy Beer) ร้านบ้านน้าหรอย x What Da Ale

.

📅 วันที่ 16 ธันวาคม 2565 (เวลา 16.00 -18.00 น.)

📍 ณ พื้นที่ Idea Tank Creative Space 

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา

.

👉 ค่าลงทะเบียน 799 บาท /ท่าน 

รับจำนวนจำกัดเพียง 21 ท่านเท่านั้น !!

ลงทะเบียนได้เลย คลิก shorturl.at/kzO12

.

👉  สอบถามเพิ่มเติม

Facebook : www.facebook.com/STSPIdeaTank

โทร. 06 2810 1114

#IdeaTank #CreativeSpace #IdeaTankCreativeSpace 

  • อาจารย์ผู้สอน
    คุณอินทรัตน์ แสงอุไร
  • เปิดรับสมัคร
    วันนี้ - 15 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
Share: